Forsiden.
Foto galleri.
Telefonliste.
Arkiv.
Etterkommerbok av Ingeborg.

Slektsstevne

Ingeborg Saltnes født 2.februar 1883 - 125 år siden.

Ingeborg og Karl Saltnes etterkommere ønsker å markere denne begivenhet med slektstreff.

Stevnet vil finne sted i Samf.huset "Skogen" beliggende ved Innvandrerkirken og museet på Sletta.

Vi samles ved kirken lørdag 20 september kl 1200. Påmelding kan gjøres herHerfra vil vi ta en tur rundt til steder på Radøy som Ingeborg og Karl med sine barn i flere år hadde sitt hjem og virke.

Vi tar sikte på å benytte minst mulig biler, så vi får "kneke" oss sammen. Noen steder kan det bli trangt om parkering. Kommiteen er trygg på at "guidingen" ikke vil by på problemer. Til det har vi mange "guider" i familien, kjenner vi den rett !  :-)

Sikkert og godt vær er nok ikke råd å bestille til denne begivenheten, men det har vist seg at septemer kan velsigne oss med " indian summer". Det kan være lurt å ha med alternativfottøy m.m . Det er nok råd å "style" seg opp etterpå når vi vender tilbake til samf.huset.

Vi regner med å være tilbake til kl 1500. Her blir vi ønsket velkommen til fest og et bugnende bufeebord med varme og kalde retter, kaffe, kaker mv.

Vi ser fram til et trivelig stevne med godprat og hyggelig samvær.

Ut på kvelden engang regner vi med å gå hver til sitt. Familien er stor og spredt i et stort geografisk område. Kommiteen har den formening om at tilreisende helst vil ordne sitt opphold med familie og venner.

Velkommen !

Vennlig hilsen Kommiteen

Spørsmål eller gode innspill kan rettes til:

Bjørn Henanger,  Bønestølen 5A  41224839, bjorn-h@live.no
Siren Larsson,  Torgny Segerstedsvei 174, 90786662, 55167517, siren.larsson@gmail.com
Anne Tellnes, Bjørgev 360, 93051731, tellne@online.no
Gunnar Skutle, Sørlia 11, 97635438, gskutle@online.no (webmaster)